Ydelser

“At elske sit barn er ikke altid nok i forhold til at lykkes med sin opgave som forælder.”

Hos Mette Graves finder du forskellige ydelsesforløb og online kurser.
Alle forløb har til hensigt at styrke forældres helt naturlige oplevelse af, at det igen bliver let at være mor og far.
Lær om hvor enkelt, fastlåste situationer med vores børn kan transformeres, så de af sig selv af egen fri vilje kommer til os og siger ordene: “Jeg elsker dig, mor”.

Jeg støtter alt, der kan give mindre angst, færre konflikter, undgå unødvendige læringsvanskeligheder og højere selvværd – der varer resten af livet.

“Når man føler sig som en god mor og far – så træffer man automatisk flere af de bedste valg”

Tilbud om gratis afklarende samtale pr. telefon, via online krypteret forbindelse eller i lokalerne i det sydlige Aarhus, før der tages endelig beslutning.

Samtaler kan afholdes i eget hjem ved særlige lejligheder.

Energi – giver bevægelse
Naturlige – reaktioner
Emotioner – energi i bevægelse
Relationer –

Den lille trivselspakke/ 6 sessioner

Alle børn, mødre, fædre og familier er forskellige. Derfor vil alle forløb også være forskellige.
Ens for alle forældre er, at når de har adgang til deres egen indre ro, og når de samtidig føler sig som den allerbedste forælder i verden, så gør de automatisk alt “det rigtige”.

Med udgangspunkt i den første samtale, klarlægges udfordringer fra flere vinkler.
Hvert forløb tilrettelægges individuelt og i samarbejde.
Tilgangen er altid ressourcefokuseret og anerkendende. Der samarbejdes om at skabe forandring og opnå mere ro, trivsel, tilfredshed, lethed og energi i hverdagen.

Forløbet justeres naturligvis løbende for optimalt udbytte.

 • Den store pakkeløsning består af 10 sessioner á 60 minutter
 • 10 minutter til journalføring pr. session

Pris: 6200 kr

Når du investerer i dette forløb får du som BONUS
E-bogen, “Genskab den styrkende relation med dit barn”.

Den store trivselspakke / 10 sessioner

Alle børn, mødre, fædre og familier er forskellige. Derfor vil alle forløb også være forskellige.
Ens for alle forældre er, at når de har adgang til deres egen indre ro, og når de samtidig føler sig som den allerbedste forælder i verden, så gør de automatisk alt “det rigtige”.
Med udgangspunkt i den første samtale, klarlægges udfordringen fra flere vinkler.
Hvert forløb tilrettelægges individuelt og i samarbejde.
Tilgangen er altid ressourcefokuseret og anerkendende. Der samarbejdes om at skabe forandring og opnå mere ro, trivsel, tilfredshed, lethed og energi i hverdagen.

Forløbet justeres naturligvis løbende for optimalt udbytte.

 • Den store pakkeløsning består af 10 sessioner á 60 minutter
 • 10 minutter til journalføring pr. session
 • Ubegrænset henvendelse på sms, telefon og mail i hele forløbet

Pris: 9550 kr

Når du investerer i dette forløb får du som BONUS
E-bogen, “Genskab den styrkende relation med dit barn”.

1 års følgeskab for mødre, uanset barnets alder

Alle børn, mødre, fædre og familier er forskellige. Derfor vil alle forløb også være forskellige.
Ens for alle forældre er, at indre ro og følelsen af, at være den allerbedste forælder i verden, automatisk får os til tvivle mindre på os selv.
Genfind din indre gemte eller glemte ro og få hjælp til at omsætte din allerbedste intention til rette handling overfor dit barn. Skab selv forandringen og vær den bedste udgave af dig selv. I løbet af et helt år får du følgeskab til at kunne slippe dét, der skaber din uro, så du kan være den mor, du længes efter at være og dit barn har brug for.

Traumatiske fødselsoplevelser og dét ikke at slå til som mor kan føre til depression, handlingslammelse, frustration og angst, og kan påvirke den vigtige tilknytning til barn og energien i resten af familien. Forholdet til ens egen mor, der nu er blevet mormor og uforløste konflikter fra barndommen kan blokere og “spænde ben” for alle gode intentioner om at være i ro. Usikkerhed og utryghed om fremtiden kan i sig selv føre bekymringer med sig. En bekymret mor påvirker sit barn lige så meget som en rolig og selvsikker mor.

Forløbet er for alle mødre, der ønsker at justere kursen som mor og transformere frygt og frustration til oplevelsen af indre ro og sikkerhed i mor-rollen, uanset deres barns alder..

Med udgangspunkt i den første samtale, klarlægges problemet fra flere vinkler.
Hvert forløb tilrettelægges individuelt og i samarbejde.
Tilgangen er altid ressourcefokuseret og anerkendende.
Der samarbejdes om at skabe forandring og om at opnå mere ro, trivsel, tilfredshed, lethed og energi for hele familien i hverdagen. Du vil opleve forløbet som en nænsom hånd i ryggen, der støtter, indtil du kan selv.
Forløbet justeres naturligvis løbende for optimalt udbytte.

 • 1 års følgeskab for gravide og nybagte mødre består af 20 sessioner á 60 minutter
 • 10 minutter til journalføring pr. session
 • Ubegrænset henvendelse på sms telefon og mail i hele forløbet

19.950 kr.

Når du investerer i dette forløb får du som BONUS
Skræddersyet video om aktuel problemstilling – Hjælp til at se nye muligheder
E-bogen, “Genskab og bevar den styrkende relation med dit barn”.
Kort video om at bevare den indre ro, når børn og andre mennesker opleves frustrerende og alarmerende.
Kort video, der beskriver, hvordan man kan se, at ens barn er ude af komfortzonen – og hvordan efterfølgende ro kan genetableres i barnet.
Lydfilen, guidet visualisering, “Alle, der har hørt til i familien hører til for altid”.
Lydfilen, guidet visualisering, “Slægtens balance – Det livgivende evigt strømmende vandløb”.
Lydfilen, guidet visualisering, “Mor, du er den store, og jeg er blot den lille – kærligheden i at give og modtage”.

1 års følgeskab for gravide og nybagte mødre

Alle graviditeter, fødsler, børn, kvinder og familier er forskellige. Derfor vil alle forløb også være forskellige.
Ens for alle forældre er, at indre ro og følelsen af at være den allerbedste forælder i verden, automatisk får os til tvivle mindre på os selv.
Genfind din indre gemte eller glemte ro og få hjælp til at omsætte din allerbedste intention til rette handling overfor dit barn. Skab selv forandringen og vær den bedste udgave af dig selv. I løbet af et helt år får du følgeskab til at kunne slippe dét, der skaber din uro, så du kan være den mor, du længes efter at være, og som dit barn har brug for.

Frygt for fødsel, og for dét ikke at slå til som mor, kan føre til depression, frustration, handlingslammelse og angst, og samtidig påvirke den vigtige tilknytning til barn og til energien i resten af familien. Forholdet til ens egen mor, der bliver nu er blevet mormor og uforløste konflikter fra barndommen kan blokere og “spænde ben” for alle gode intentioner om at være i ro. Usikkerhed og utryghed om fremtiden kan i sig selv føre bekymringer med sig. En bekymret mor påvirker sit barn lige så meget som en rolig og selvsikker mor.

Forløbet er for kommende og nybagte mødre, der ønsker at investere i at transformere frygt og frustration til oplevelsen af indre ro og sikkerhed i mor-rollen, allerede mens de er gravide eller så tidligt som muligt, efter de har født.

Med udgangspunkt i den første samtale, klarlægges udfordringen fra flere vinkler.
Hvert forløb tilrettelægges individuelt og i samarbejde.
Tilgangen er altid ressourcefokuseret og anerkendende.
Der samarbejdes om at skabe forandring og om at opnå mere trivsel, tilfredshed, lethed og energi for hele familien i hverdagen. Du vil opleve forløbet som en nænsom hånd i ryggen, der støtter, indtil du kan selv.
Forløbet justeres naturligvis løbende for optimalt udbytte.

 • 1 års følgeskab for gravide og nybagte mødre består af 20 sessioner á 60 minutter
 • 10 minutter til journalføring pr. session
 • Ubegrænset henvendelse på sms telefon og mail i hele forløbet

19.950 kr.

Når du investerer i dette forløb får du som BONUS
Skræddersyet video om aktuel problemstilling – Hjælp til at se nye muligheder – ca 15.min.
E-bogen, “Genskab og bevar den styrkende relation med dit barn”.
Kort video om at bevare den indre ro, når børn og andre mennesker opleves frustrerende og alarmerende.
Kort video, der beskriver, hvordan man kan se, at ens barn er ude af komfortzonen – og hvordan efterfølgende ro kan genetableres i barnet.
Lydfilen, guidet visualisering, “Alle, der har hørt til i familien hører til for altid”.
Lydfilen, guidet visualisering, “Slægtens balance – Det livgivende evigt strømmende vandløb”.
Lydfilen, guidet visualisering, “Mor, du er den store, og jeg er blot den lille – kærligheden i at give og modtage”.

Alle ydelser er for mødre, - der ønsker at være den bedste udgave af dem selv som forælder.

– der ønsker at bryde negative mønstre i tide.
– der vil ændre nedarvede uhensigtsmæssige overbevisninger, mønstre og strategier.
– der siger – “det stopper med mig”.
– der ved, at familier kan drænes fuldstændig for energi, når bare et medlem ikke trives.
– der vælger at sikre deres børns emotionelle helbred og sundhed.
– der vælger, at deres barn får en bedre barndom, end de selv fik.
– der vælger at bidrage til, at deres barn går livet i møde med oprejst pande.
– der vil kunne se deres barn flyve fra reden med adgang til deres fulde potentiale.
– der ønsker at se deres barn gennemføre uddannelser
– der ønsker at bevare en livslang varm og nær relation til deres barn.
– der ønsker at deres barn husker barndommen som en tid med overskud og ro.
– der ønsker at undgå, at deres barn bliver fluepapir for psykopater senere i livet

Alle ydelser er skabt, for at efterkomme ønsket om at hjælpe med at omsætte alle gode intentioner til handling.
Børn kommer ikke med en manual. Vi prøver os frem. Og hvis vi ikke er klar over det, så genindspiller vi de overbevisninger, vi lærte som 0-6 årige. Vores ubevidste handlinger er kodninger fra dengang. Der er mulighed for at slippe dem, når man ved, hvordan.
Samfundet har ændret sig. I gamle dage hjalp man hinanden, når der var bump og udfordringer i livet. De ældre hjalp med visdom, gode råd, en hånd i ryggen og en skulder at græde ud hos, mens andre kom med mad, når tingene virkelig brændte på. Livet med børn i dag kræver noget helt særligt af os forældre.

Du er ikke alene – gør noget ved det – ræk ud, hvis livet “kører i ring” – opsøg den rette hjælp – undgå, at dit barn senere vil kunne indgå i statistikker senere, der fortæller om børn og unge i mistrivsel – Der er altid en vej – Den er lettere at gå sammen med nogen, end helt alene.
Du er ikke alene.

Ens for før alle ydelser

+ Samtykkeerklæring indhentes før opstart af forløb jfr. persondataloven
+ Samtykkeerklæring indhentes før opstart af terapi til børn i tilfælde af bl.a. “ikke-samarbejdende forældre” jfr. Forældreansvarsloven.

Referencer

“Jeg er yderst taknemmelig for alt det du har lært og givet mig – og dermed også givet mine børn og min mand, der har været på kursus hos dig.

Du har hjulpet mig med at finde ind til kernen af mig selv og stå ved hvem jeg er inderst inde. Ved mit første besøg fandt vi ind til min indre visdomskvinde i hypnosen, og vi gav hende liv igen. Det var en ganske smuk oplevelse.

Du har lært mig, at møde mine børn på allerfineste måde – så de får lyst til at følge mig – fordi jeg er den allerbedste mor for dem. Mine børn kan trygt have tillid til mig, fordi jeg har tillid til mig selv. Det har du lært mig.

Aldrig har jeg været ved så dygtig en terapeut som dig. Du har mødt og rummet mig hele vejen igennem. Du har altid givet dig god tid til mig. Du er et fantastisk menneske, som er så inspirerende, vis, omsorgsfuld, kærlig og oprigtig.

Det har været en vidunderlig rejse sammen med dig. Den rejse ønsker jeg aldrig stopper. For mig har du skabt både små og store mirakler. Fra mit hjerte skal du have tak for alt, du har givet og lært mig. Tak er et fattigt ord, men vid at du har ændret mit liv, og jeg er dig dybt taknemmelig.”

Jeg blev guidet til på allerfineste vis, at finde ind i mig selv. Jeg oplevede den smukkeste natur, de fineste farver og den dejligste ro. Herinde mødte jeg mig selv, som er en meget gammel sjæl, som tog sig form som en ældre dame. Hun sad roligt og fredfyldt på en sten. Jeg kiggede hende dybt i øjnene og så alle de mange rynker i hendes ansigt. Hver en rynke bar på tanker, dybe følelser og utallige erfaringer. Hendes øjne strålede af visdom – og kun kunne svare mig på alt, som var relevant for mig og mine erfaringer. Hun kunne give ig svar på alt, der var sket og alt nogensinde ville ske for mg. Jeg var så rolig i hendes nærvær. Jeg følte mig tryg og dybt beskyttet.

Denne smukke gamle kvinde er min indre visdomskvinde og det er hende, jeg taler om, når jeg i gårsdagens afsnit siger, at jeg er i kontakt med mn indre visdomskvinde. Hun er mn sjæl, som er dybest i mg selv.

Jeg er overbevist om, at vi alle sammen har en indre visdomskvinde/visdomsmand, som altid hjælper os, når vi tør lytte. Inspiration ude fra er fantastisk, men de bedste svar tror jeg på skal findes inde i os selv.

Melanie Irina, mor til to børn og gravid efter din fertilitetshypnose

Mette Graves skaber bedre relationer mellem børn og deres forældre. Alle forældre kan opleve knas i forholdet til deres børn. Det er helt normalt. Og når relationen er udfordret, kan man som forælder have en tendens til at stå stejlt på sine pædagogiske principper og gentage de samme mønstre, og så får man det samme resultat.... eller rettere mangel på samme.

 Hun forstår både børn og deres forældre, og hun kan se tingene fra begges perspektiv. Mette hjælper med at skille udfordringen ad, som var den legoklodser, og at se det hele på en ny måde, og hun giver konkrete værktøjer til at løse udfordringen.

Poul Guldborg

Tak for dit lille skub og den kærlige støtte. Jeg er super taknemmelig for det, du har gjort for mig. Jeg var efterfølgende til kraniosakralterapi i torsdag, og hun sagde til mig, at jeg nu kunne slappe så meget af, at hun denne gang fik lov til at ”komme ind”, så et eller andet er der sket. Jeg oplever, at hele min krop nu kan slappe af. Den har været under max pres i så lang tid. Nu kan jeg endelig mærke, at jeg kan slappe af, når der ikke er fare på færde.

Dorthe

Jeg fandt ud af, at livet ikke handler om at undgå at få angst. Livet handler om meget mere end angst. For mig handler livet nu om, at jeg kan være i mig selv. Det handler om, hvad jeg kan give …. Og jeg har så meget at give, når jeg bare er i ro. Og jeg har fundet ud af, at jeg er i ro, når jeg befinder mig i situationer, hvor jeg er i ro med de tanker, følelser og kropsfornemmelser, jeg har. Faktisk er det såre simpelt.

Jeg troede, at andre mennesker og mine børn var dem, der skulle få mig til at have det godt. Men i virkeligheden HAR jeg tanker og følelser… Jeg ER dem ikke.

Jeg er ikke længere angst. Jeg har haft angst. Nu er jeg bare ind imellem rigtig bange… og det er vist helt naturligt ….. For så kan jeg bedre passe på mig selv…. Og det gør jeg. Det er ligesom at blive mindet om i flyet, at jeg skal tage iltmasken på selv, før jeg hjælper andre.

Sensitiv mor

“1000 TAK Mette. Du gav mig var en forståelse af min søns reaktioner. Du talte ligesom hans sag og forklarede mig HVORFOR han reagerede, som han gjorde.

Anonym

Hos Mette bliver jeg inviteret ind i mit eget rum. Ind i det rum, hvor min sandhed bor. Her møder jeg de følelser, som normalt hindrer mig i at være i mit eget rum, som kropslige sensationer. Mette guider mig til at rumme alt det, jeg møder på rejsen og jeg oplever, at jeg går derfra med en ny og bedre kontakt til mig selv.

Christina Ellekrog Christensen

Kontakt info

Adresse

Capellavej 44, 8270 Højbjerg

Telefon

+45 25 74 73 33

Medlem af

Mette Graves - FTHF - Foreningen af talehørelærereFORENINGEN AF TALE-HØRE-LÆRERE I FOLKESKOLEN

Send en besked

9 + 14 =